|

YLSY nedir?


YLSY (YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME)

Yurt dışına gönderilecek adayların seçimi ile ilgili başvuru ve kontenjanlara yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. Kontenjanlara yerleştirme işleminde adayların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları kullanılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde adayların başvurduğu alanın puan türünde ALES (SAY-SÖZ-EA) sınavlarından aldıkları puanların en yüksek olanı dikkate alınacaktır.

TPAO adına gönderilecek hukuk lisans mezunu adaylardan yurt dışında öğrenimlerine başlamadan önce Avukatlık stajını tamamlamış olmaları istenecektir.

Verilen burs karşılıklı olup bursu alan aday, yurt içinde resmi-burslu öğrenim göreceği süre kadar, yurt dışında ise, resmi-burslu öğrenim göreceği sürenin iki katı kadar zorunlu hizmetle yükümlüdür. Adaylar, bu yükümlülüklerini adına burs kazandıkları yüksek öğretim kurumlarında/kurumlarda veya bu kurumların uygun göreceği diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getireceklerdir.

BAŞVURU KOŞULLARI

Yurt dışına gönderilecek adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Başvuru tarihi bitimine kadar tercih edeceği programın ait olduğu alanda, en az dört yıllık fakülte/yüksekokul veya yüksek lisans mezunu olmak (Yurt dışında bir üniversiteden mezun olanlardan denklik belgesi istenecektir.),

c) Son 3 yılda almış olduğu ALES puanı, tercih edebileceği programın aday kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak,

d) Başvuruya esas doğum tarihi:

1) Bayan adaylar için 1984 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

2) Erkek adaylar için 1986 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak; alanı ile ilgili (tezli veya tezsiz) yüksek lisans derecesine sahip olanlar veya askerliğini yapmış erkek adaylar için 1984 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, (Her ne sebeple olursa olsun 18 yaşından sonra yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı, düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır.)

Benzer Yazı  Akademik araştırma nasıl yapılır?

e) Yüksek öğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya ertelettirebilecek durumda bulunmak, 1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere aynı seviyede ikinci bir öğrenim izni verilememesi nedeni ile yüksek lisans (tezsiz yüksek lisans dahil) öğrenimini tamamlamış olanlara ancak askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları kaydıyla ikinci bir yüksek lisans izni verilebilecektir.),

g) Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye elverişli olmak (Normal iletişim kurabilme- konuşabilme gücüne, eğitim-öğretimini aksatmayacak düzeyde görme gücüne sahip olmak.)  Yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.

h) Lisans veya yüksek lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.75”, “10 üzerinden 7,00″, “100 üzerinden 70,00″ veya daha yukarı olmak (Not sistemleri arasındaki dönüştürme kesinlikle kabul edilmeyecek ve mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas alınacaktır.).

i) Yüksek Lisans akademik not ortalamasıyla doktora öğrenimine başvuracak adaylar için mezun olduğu lisans alanında yüksek lisans yapmış olmak (Okulun da belgelemesi istenecektir.)

YLSY KONTENJANLARI VE BAŞVURU TARİHLERİ ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin adresleri http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.

NOT: Son yapılan değişiklikle mülakat sistemi getirildi. Mülakat başvuru sonrası yapılmakta ve %40 etkili olmaktadır.

Paylaş

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir