|

TUS (Tıpta uzmanlık sınavı) nedir?

TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye‘de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi ve tıp dışı meslek mensupları için gereken branş seçme sınavıdır. Her yıl Eylül ve Nisan aylarında olmak üzere 2 kez yapılır. ÖSYM‘nin Türkiye geneli için Ankaraİstanbul ve İzmir‘de yapılan bir sınavdır.

Tıp dışı meslek mensupları;

  1. Fen fakültesi ya da dengi fakültelerin kimya bölümü,
  2. Kimya Yüksekokulu
  3. Eczacılık Fakültesi
  4. Eczacılık Yüksekokulu
  5.                                                                                                    Veteriner Fakültesi

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunacaktır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

TUS, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt testten oluşmaktadır.

TUS sonuçları ÖSYM tarafından İnternet aracılığıyla ilan edildikten sonra K (klinik) veya T (temel bilimler) puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar İnternet üzerinden tercih bildiriminde bulunacaklardır.

TUS Temel Tıp Bilimleri Testi sabah 09.30’da başlar, 120 sorudan oluşur ve 150 dakikadır. Klinik Tıp Bilimleri Testi öğleden sonra 13.30’da başlar, 120 sorudan oluşur ve 150 dakika sürmektedir. Testlerdeki alanların soru sayısı ve testteki yüzdeleri aşağıdaki Tablo’da gösterilmiştir.

Benzer Yazı  CAE nedir?

Testin Adı

Alanlar

Soru Sayısı

Testteki Yüzdesi

Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT)

Anatomi

Histoloji ve Embriyoloji

Fizyoloji

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Farmakoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Patoloji

14

8

10

22

22

22

22

13

7

8

18

18

18

18

Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT)

Dahiliye Grubu

Pediatri

Cerrahi Grubu

Kadın Hastalıkları ve Doğum

42

30

36

12

35

25

30

10

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), en az 50,000 puan alan adaylar ya da ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerliliği kabul edilen (IELTS, TOEFL, CPE, CAE, FCE) sınavlarla ilgili geçerli belgesi bulunan adaylar bu belgeleri noter onaylı olarak sunmalıdırlar.

DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

TUS’a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ile yapılacaktır.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Hesaplanan standart puanlar kullanılarak,

Tıp fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K) ve Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır.

Tıp Fakültesi Mezunu Adaylar İçin

TTBT Standart Puanı

KTBT Standart Puanı

K Puan0,50,5
T Puan0,70,3

Tıp dışı meslek mensubu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır.

Tıp Dışı Meslek Mensubu Adaylar İçin

TTBT Standart PuanıKTBT Standart Puanı

T Puan

1
Paylaş

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir