TUS (Tıpta uzmanlık sınavı) nedir?
|

TUS (Tıpta uzmanlık sınavı) nedir?

TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye‘de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi ve tıp dışı meslek mensupları için gereken branş seçme sınavıdır. Her yıl Eylül ve Nisan aylarında olmak üzere 2 kez yapılır. ÖSYM‘nin Türkiye geneli için Ankara, İstanbul ve İzmir‘de yapılan bir sınavdır. Tıp dışı meslek mensupları; Fen fakültesi ya da dengi fakültelerin kimya bölümü, Kimya Yüksekokulu Eczacılık Fakültesi Eczacılık Yüksekokulu…

PhD nedir?
| |

PhD nedir?

Doctor of Philosophy (PhD), Akademik örgün eğitimin ve branşsal yetkinliğin en son aşamasıdır. PhD programları olması gerektiği gibi bilimsel araştırma ve geliştirme ağırlıklı eğitimlerdir. O seviye ye kadar elde edilmiş bütün bilgilerin birleştirildiği ve uygulamaya konulduğu yerdir PhD eğitimi. Bu bakımdan PhD derecesine ulaşmış bir kişi artık bütün dünyaca tanınan ve büyük avantajlar sağlayan bir…

Master programı
| |

Master programı

Master Programları Genel Bilgiler Master diploması almak için Lisans eğitimini takiben ülkelere ve bölümlere göre değişen sürelerde tam zamanlı eğitim için 1 veya 2 yıl eğitim almak gereklidir. Eğer yarı zamanlı olursa 2 ile 4 sene arasında değişen sürelerde master diplomasını elde etmek mümkündür. Eğer oturma veya çalışma izni yoksa ve vize gerektiren bir ülke…

Doktora nedir, nasıl yapılır?
|

Doktora nedir, nasıl yapılır?

DOKTORA Programının Amaç ve Kapsamı Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, 1) Bilime yenilik getirme, 2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, 3) Bilinen bir yöntemi yeni bir…

Yüksek Lisans nedir, nasıl yapılır?
| |

Yüksek Lisans nedir, nasıl yapılır?

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin vermek yükseköğretim kurumlarının yetkisindedir ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen esaslara göre düzenlenir. TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Amaç ve Kapsamı…

CAE nedir?
|

CAE nedir?

Cambridge English: İleri Düzey (CAE) İş ve eğitim dahil olmak üzere birçok farklı alanda yeterli İngilizce standardına ulaşan öğrenciler için yüksek düzeyde yetkinliği gösterir. Birleşik Krallık’taki üniversitelerin çoğunluğunda, öğretim ve değerlendirme dili İngilizce olan derslerde yeterli düzeyde dil becerisine kanıt olarak kabul edilir. Avrupa Konseyi C1 dil düzeyini ifade etmektedir.  2016 son YDS eşdeğerliği CAE…

YLSY nedir?
|

YLSY nedir?

YLSY (YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME) Yurt dışına gönderilecek adayların seçimi ile ilgili başvuru ve kontenjanlara yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. Kontenjanlara yerleştirme işleminde adayların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları kullanılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde adayların başvurduğu alanın puan türünde ALES (SAY-SÖZ-EA) sınavlarından…

GRE nedir?
|

GRE nedir?

GRE (Graduate Record Examination) General Test Mühendislik, fen bilimleri, bilgi teknolojisi ve toplum bilimi gibi alanlarda master diploması almak isteyen öğrencilerin, öncelikle GRE sınavına girmeleri gerekmektedir. Sınav Paper-based ve Computer-based olarak yapılmaktadır. Computer-based İstanbul (Bilge Adam), Ankara (Türk Amerikan Derneği), İzmir (Türk Amerikan Drneği) merkezlerinde; Paper-based Ankara (Türk Amerikan Derneği) ve İstanbul Robert Kolejinde yapılmaktadır. GRE…

TOEFL nedir?
|

TOEFL nedir?

TOEFL nedir? TOEFL (Test of English as a Foreign Language – Yabancı Dil olarak İngilizce Sınavı) standart Amerikan İngilizcesini üniversite düzeyinde kullanabilme ve anlayabilme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Pek çok Amerikan ve İngilizce eğitim veren üniversite İngilizce dilinde eğitim görmemiş olan başvuruculardan bu sınavı ister. Bu sınavı Amerika’da Educational Testing Services (www.ets.org) şirketi düzenler. ÖSYM tarafından kabul edilen 3 çeşiti vardır. 1)     …

GMAT sınavı nedir?
|

GMAT sınavı nedir?

GMAT (Graduate Management Admission Test – Lisansüstü Yönetime Geçiş Sınavı) lisansüstü eğitim için İngilizce ve matematik yeteneklerini ölçen standardize edilmiş bilgisayar tabanlı bir sınavdır. Dünya genelinde üniversiteler bu sınav sonucunu lisansüstü eğitime kabul için bir kriter olarak kullanırlar. Sınav bilgisayarda yapılır. Bilgisayar teknolojisinin yeterli olmadığı bazı bölgelerde ise sınav kağıt üzerinde yapılır. Nisan 2012 itibariyle sınava giriş ücreti 250$’dır. GMAT SINAV KOŞULLARI Test…

ÖYP Nedir?
| |

ÖYP Nedir?

ÖYP uygulaması 2002 yılında ilk olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesinde başlatılmıştır. Daha sonra, Hacettepe, Ankara, Ege, Gazi, Boğaziçi ve İstanbul Teknik üniversitelerinde yürütülmüştür. ÖYP aslında yurt içi ve yurt dışı lisansüstü eğitim programlarının harmanlanmasıyla elde edilmiş bir model ile öğretim üyesi yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bir başka deyişle ÖYP ilave imkanlara sahip olan bir 35. madde uygulamasıdır….

ALES nedir?
|

ALES nedir?

ALES (AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI)  Sınav; yılda iki kez, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılmaktadır. (Örneğin; İlkbahar dönemi: 07.05.2017) Bu sınavın sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir. SINAV ÜCRETİ : 100,00 TL Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde kırkar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise kırkar sorudan oluşan iki…

Mevlana Programı nasıl yapılır?
| |

Mevlana Programı nasıl yapılır?

Mevlana Değişimi Programı nedir? Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yüksek öğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve…