CAE nedir?
|

CAE nedir?

Cambridge English: İleri Düzey (CAE) İş ve eğitim dahil olmak üzere birçok farklı alanda yeterli İngilizce standardına ulaşan öğrenciler için yüksek düzeyde yetkinliği gösterir. Birleşik Krallık’taki üniversitelerin çoğunluğunda, öğretim ve değerlendirme dili İngilizce olan derslerde yeterli düzeyde dil becerisine kanıt olarak kabul edilir. Avrupa Konseyi C1 dil düzeyini ifade etmektedir.  2016 son YDS eşdeğerliği CAE…

YLSY nedir?
|

YLSY nedir?

YLSY (YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME) Yurt dışına gönderilecek adayların seçimi ile ilgili başvuru ve kontenjanlara yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. Kontenjanlara yerleştirme işleminde adayların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları kullanılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde adayların başvurduğu alanın puan türünde ALES (SAY-SÖZ-EA) sınavlarından…

GRE nedir?
|

GRE nedir?

GRE (Graduate Record Examination) General Test Mühendislik, fen bilimleri, bilgi teknolojisi ve toplum bilimi gibi alanlarda master diploması almak isteyen öğrencilerin, öncelikle GRE sınavına girmeleri gerekmektedir. Sınav Paper-based ve Computer-based olarak yapılmaktadır. Computer-based İstanbul (Bilge Adam), Ankara (Türk Amerikan Derneği), İzmir (Türk Amerikan Drneği) merkezlerinde; Paper-based Ankara (Türk Amerikan Derneği) ve İstanbul Robert Kolejinde yapılmaktadır. GRE…

TOEFL nedir?
|

TOEFL nedir?

TOEFL nedir? TOEFL (Test of English as a Foreign Language – Yabancı Dil olarak İngilizce Sınavı) standart Amerikan İngilizcesini üniversite düzeyinde kullanabilme ve anlayabilme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Pek çok Amerikan ve İngilizce eğitim veren üniversite İngilizce dilinde eğitim görmemiş olan başvuruculardan bu sınavı ister. Bu sınavı Amerika’da Educational Testing Services (www.ets.org) şirketi düzenler. ÖSYM tarafından kabul edilen 3 çeşiti vardır. 1)     …

GMAT sınavı nedir?
|

GMAT sınavı nedir?

GMAT (Graduate Management Admission Test – Lisansüstü Yönetime Geçiş Sınavı) lisansüstü eğitim için İngilizce ve matematik yeteneklerini ölçen standardize edilmiş bilgisayar tabanlı bir sınavdır. Dünya genelinde üniversiteler bu sınav sonucunu lisansüstü eğitime kabul için bir kriter olarak kullanırlar. Sınav bilgisayarda yapılır. Bilgisayar teknolojisinin yeterli olmadığı bazı bölgelerde ise sınav kağıt üzerinde yapılır. Nisan 2012 itibariyle sınava giriş ücreti 250$’dır. GMAT SINAV KOŞULLARI Test…

ÖYP Nedir?
| |

ÖYP Nedir?

ÖYP uygulaması 2002 yılında ilk olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesinde başlatılmıştır. Daha sonra, Hacettepe, Ankara, Ege, Gazi, Boğaziçi ve İstanbul Teknik üniversitelerinde yürütülmüştür. ÖYP aslında yurt içi ve yurt dışı lisansüstü eğitim programlarının harmanlanmasıyla elde edilmiş bir model ile öğretim üyesi yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bir başka deyişle ÖYP ilave imkanlara sahip olan bir 35. madde uygulamasıdır….

ALES nedir?
|

ALES nedir?

ALES (AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI)  Sınav; yılda iki kez, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılmaktadır. (Örneğin; İlkbahar dönemi: 07.05.2017) Bu sınavın sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir. SINAV ÜCRETİ : 100,00 TL Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde kırkar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise kırkar sorudan oluşan iki…

Mevlana Programı nasıl yapılır?
| |

Mevlana Programı nasıl yapılır?

Mevlana Değişimi Programı nedir? Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yüksek öğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve…