|

Öğretim Görevlisi Alımlarında İki Kadro Türü

Bilindiği üzere, 06 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılan düzenlemeler ile birlikte üniversitelerde Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadroları yürürlükten kaldırıldı.

Üniversitelerde yukarıda belirtilen kadrolarda görev yapmakta olanlar bireyler ise; anılan kanunun 30 uncu maddesi ile “ÖĞRETİM GÖREVLİSİ” kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayıldılar.

Öte yandan, 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası da anılan kanunun 8 inci maddesiyle bütünüyle değiştirildi. Yeni düzenlemede; “Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yüksek öğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu yüksek öğretim kurumunda haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür. Öğretim görevlisi ise haftada asgari on iki saat ders vermekle yükümlüdür. ANCAK YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARININ UYGULAMALI BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK OLAN ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN DERS YÜKÜ ARANMAZ VE BUNLARA DERS ÜCRETİ ÖDENMEZ. Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yüksek öğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan araştırma görevlilerine talepleri üzerine ve üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi halinde ders görevi verilebilir. Bu şekilde ders görevi verilen araştırma görevlilerine haftada on iki saati aşan ders görevleri için haftada on saate kadar 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde öğretim görevlileri için belirlenmiş olan ek ders ücreti, gösterge rakamı üzerinden ek ders ücreti ile sınav ücreti ödenir” ifadesi yer almaktadır.

Diğer taraftan, 7100 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin 2 nci fıkrası ile halen uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarında olanların öğretim görevlisi olması sebebiyle eski görevlerine devam etmeleri ve bu kişilere ders görevi verilmemesi de hüküm altına alındı.

Benzer Yazı  ÖSYM'nin Sınav Soruları ve Kozmik Oda: Güvenliğin Ötesinde

Yapılan bu mevzuat değişiklikleri sonucunda; yükseköğretim kurumlarında Öğretim Görevlisi (Ders Veren) ve Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) olmak üzere bir kadro unvanı üzerinden iki farklı görev tanımı ortaya çıkmış oldu.

Bu farklılık sonucu; Üniversiteler tarafından verilen akademik personel alım ilanlarında kişilerin başvuru öncesinde bilgi sahibi olmaları amacıyla kadrolara dair açıklamalarda öğretim görevlilerinin hangi hizmeti vermek üzere atanacakları yazılmaktadır.

Dolayısıyla, bu kadrolara başvuracak adayların öncelikle öğretim görevlisinin ders vermek üzere istihdam edilen bir kadro mu yoksa yüksek öğretim kurumuna bağlı herhangi bir uygulama biriminde çalışacak öğretim görevlisi kadrosu mu olduğuna çok dikkat etmeleri gerekiyor !

Hatta, bazı ilanlarda açıkça hangi birimde istihdam edileceği yazılmaması halinde ilgili yüksek öğretim kurumu ile birebir görüşerek öğretim görevlisi kadrosuna atanacakların hangi görev ve sorumluluklara sahip olacağını öğrenmelerinde fayda bulunmaktadır.

Kaynak: Memurlar.net

Paylaş

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir