|

GMAT sınavı nedir?

GMAT (Graduate Management Admission Test – Lisansüstü Yönetime Geçiş Sınavı) lisansüstü eğitim için İngilizce ve matematik yeteneklerini ölçen standardize edilmiş bilgisayar tabanlı bir sınavdır. Dünya genelinde üniversiteler bu sınav sonucunu lisansüstü eğitime kabul için bir kriter olarak kullanırlar. Sınav bilgisayarda yapılır. Bilgisayar teknolojisinin yeterli olmadığı bazı bölgelerde ise sınav kağıt üzerinde yapılır. Nisan 2012 itibariyle sınava giriş ücreti 250$’dır.

GMAT SINAV KOŞULLARI
Test Ücreti250 $
İnternethttp://www.gmat.com
Testin Alınabileceği Yerlerİstanbul

-Pearson Professional Center TurkeyAnkara

-Anka Dilkoİzmir

-İzmir Ekonomi Üniversitesi

BölümSoruSüre
Analitik Yazım Bölümü
-Sorun Analizi
-İddia Analizi
2 Konu60 Dk.

30 Dk.

30 Dk.

ARA10 Dk.
Sayısal Bölüm (Çoktan Seçmeli)
-Problem Çözümü
-Veri Yeterliliği
3775 Dk.
ARA10 Dk.
Sözel Bölüm (Çoktan Seçmeli)
-Eleştirel Akıl Yürütme
-Okuduğunu Anlama
-Cümle Düzeltme
4175 Dk.

Not: ÖSYM de GMAT ile ilgili herhangi bir eşdeğerlilik bulunmuyor. Ancak birçok üniversite ALES sınavına eşdeğer kabul etmektedir.

Sınav, öğrencilerin sözel, sayısal ve eğitim hayatları boyunca geliştirdikleri analitik yazma yeteneklerini ölçmeyi hedefler. Sınava girenler bu üç alandaki soruları cevaplarlar.  Sınavı tamamlamak genelde dört saat sürer.

  1. 1.      The Analytical Writing Assessment (AWA):

Sınavın ilk bölümündeki testtir. Analitik yazma bölümü iki kompozisyondan oluşur. Birincisinde öğrenci kendisine verilen bir argümanı analiz etmek zorundadır, ikincisinde ise yine kendisine verilen bir konu hakkında yorum yazmak zorundadır. Her bir kompozisyon için verilen süre 30 dakikadır ve bu testlerden alınan puanlar 0 ile 6 arasındadır. Kompozisyonlar bir bilgisayar ve bir insan tarafından değerlendirilir. Her iki değerlendirici komposizyonlara 0 ile 6 arasında bir puan verir. Eğer verilen bu iki değerlendirme 1 farklılık gösterirse bunların ortalaması alınır. Eğer verilen bu iki değerlendirme bir puandan fazla farklılık gösterirse üçüncü bir değerlendirici tarafından daha değerlendirilir.

  1. 2.      Sayısal bölüm

Sayısal bölüm 75 dakikada cevaplanması gereken 37 çoktan seçmeli sorudan oluşur. İki çeşit soru tipi vardır: problem çözme ve veri yeterliliği. Sayısal bölüm 0 ile 60 arasında puan alır. Sınavda hesap makinesi kullanılmaz.

Problem çözme

Bu bölüm öğrencinin sayısal düşünme becerilerini ölçer. Problem çözme soruları çoktan seçmeli aritmetik, basit matematik ve geometri sorularından oluşur.

Veri yeterliliği

Veri yeterliliği bölümü öğrencinin sayısal düşünme becerisini ölçmeye yöneliktir. Öğrenciye iki açıklama ile birlikte bir soru verilir. Öğrenci sorunun açıklama olmadan çözülüp çözülemeyeceğine veya problemi çözmek için yeterince veri olup olmadığına karar vermek zorundadır.

  1. 3.      Sözel bölüm

Sözel bölüm 75 dakikada cevaplanması gereken 41 sorudan oluşur. Üç çeşit soru tipi vardır: cümle düzeltme, mantıksal düşünme, okuma ve anlama. Son üç yılda bu bölümün puan ortalaması 60 üzerinden 27.9’dur. Genelde 44 üzeri puan alan az sayıdadır.

Cümle düzeltme

Cümle düzeltme bölümü öğrencinin Amerikan İngilizcesi gramerini, kullanımını ve stilini ölçer. Bu bölümdeki sorularda verilen yazıda bir cümlenin altı çizilir ve bu altı çizili kısmın yerine gelebilecek doğru cevap aranır.

Mantıksal düşünme

Bu bölümde öğrencinin kritik düşünme yeteneği ölçülür. Öğrenciye verilen bir argümanın analiz edilmesi istenir.

Okuma ve anlama

Bu bölümde öğrencinin okuma ve okuduğunu anlama yeteneği ölçülür.

Paylaş
Benzer Yazı  YÖKDİL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir