Yüksek Lisans ve Doktora Tezi makaleye nasıl çevrilir?

ForumKategori: Akademik BilgilerYüksek Lisans ve Doktora Tezi makaleye nasıl çevrilir?

İçindekiler

Yüksek Lisans ve Doktora Tezi makaleye nasıl çevrilir?

Yüksek lisans tezi veya doktora tezi yazmak elbette zahmetli ve emek gerektiren bir iştir. Yüksek lisans da en az 1 en fazla 2 yıl süren tez süreci, doktora da en az 2 en fazla 3 -4 yıl sürebilmektedir. Tezin niteliğinin doktorada daha fazla önemsendiğini söyleyebiliriz ama yüksek lisans tezi de araştırılan konunun özgünlüğüne göre çok iyi çalışmalara dönüşebilmektedir.

Tezin Makaleye Dönüşüm Süreci

Tezinizi yazdınız ve başarıyla sundunuz. Sonrasında ise tamamladığınız bir lisansüstü eğitim sürecinin tezi ilgilendiren bir ayrıntısı daha var.  O da tezden makale çıkarmak… Evet tezinizden en az 1 belki de daha fazla bilimsel yayın ortaya çıkarabilirsiniz. Danışmanınız ile koordineli şekilde öncelikle tezden kaç makale, bildiri, kitap bölümü çıkar onu konuşmalısınız. Daha sonrası tezinizden yazım süreci zaten…Tezden makale çıkarmak için,

Makalenin Giriş (Introduction) bölümünü; tezin giriş, problem cümlesi, amacı ve teorik çerçevesi bölümlerinden derlemeniz gerekiyor. Bu derleme çoğu zaman kafa karıştırıyor yani tezdekinin aynısı mı yoksa yorumlaması diye. Arkadaşlar tez makalesi diğer makalelerden farklıdır. Şöyle ki siz özgün tezinizden makale çıkardığınız için aynısını o makaleye husus direkt ekleyebilirsiniz. Yalnız bu sadece tezden çıkan makaleye ait bir durum.

Makalenin Yöntem (Method) bölümünü; tezin yöntem bölümü ve alt başlıklarından (verilerin analizi, veri toplama araçları, geçerlik ve güvenirlik vb.) derlemeniz gerekiyor.

Makalenin Bulgular (Results) bölümünü; tezin bulgular bölümünden bazı özel düzeltmeler ile kolaylıkla alabilirsiniz.

Makalenin Sonuçlar (Conclusion) bölümünü; tezin sonuç, tartışma ve öneriler bölümünden derleyebilirsiniz.

*Not: Tezden makaleye geçirdiğiniz bilgiler sizin özgün eseriniz olduğu için doğrudan yazabilirsiniz değiştirme, tezinize atıf atma vs. gibi durumlar yok. Tezden yayın çıkarmak zaten doğal olması gereken bir süreç. Bir tezden minumum 1 veya duruma göre birden fazla bilimsel yayın çıkabilir. 

Kitap bölümü için ise söylenebilecek şey şu olabilir. Tezinizin teorik çerçevesi çok iyi yazıldıysa ve özgün- yeni bir konu içeriyorsa bu bölümden bir kitap bölümü (Book Chapter) çıkarabilirsiniz. Bu makale haricinde olur. Yani bir makale bir de kitap bölümü çıkarabilirsiniz.

Bildiri çıkarmak nasıl olur? Tez araştırma, okuma, veri toplama ve yazma sürecinde konunuz ile ilgili birçok farklı çalışma noktası ortaya çıkarabilirsiniz. İşte bu tür alana katkısı olabilecek çalışma konularını birer bildiriye çevirebilirsiniz. Özellikle doktora tezi aşamasında konu ve kapsam geniş oluyor ve yeni problemler ile bildiri konuları bulabilirsiniz.

Paylaş