Yüksek Lisans ve Doktora Tezi makaleye nasıl çevrilir?

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
InstructorInstructor Uzman sorulalı 2 sene oldu

Yüksek Lisans ve Doktora Tezi makaleye nasıl çevrilir?

Yüksek lisans tezi veya doktora tezi yazmak elbette zahmetli ve emek gerektiren bir iştir. Yüksek lisans da en 1 en fazla 2 yıl süren tez süreci, doktora da en az 2 en fazla 3 -4 yıl sürebilmektedir. Tezin niteliğinin doktorada daha fazla önemsendiğini söyleyebiliriz ama yüksek lisans tezi de araştırılan konunun özgünlüğüne göre çok iyi çalışmalara dönüşebilmektedir.

Tezin Makaleye Dönüşüm Süreci

Tezinizi yazdınız, sundunuz ve başarıyla tamamladığınız bir lisansüstü eğitim sürecinin tez ile ilgili bir devam noktası daha var.  Tezden makale çıkarmak… Danışmanınız ile koordineli şekilde öncelikle tezden kaç makale, bildiri, kitap bölümü çıkar onu konuşmalısınız. Daha sonrası tezden yazım süreci zaten…Tezden makale çıkarmak için,

Makalenin Giriş (Introduction) bölümünü; tezin giriş, problem cümlesi, amacı ve teorik çerçevesi bölümlerinden derlemeniz gerekiyor.

Makalenin Yöntem (Method) bölümünü; tezin yöntem bölümü ve alt başlıklarından (verilerin analizi, veri toplama araçları, geçerlik ve güvenirlik vb.) derlemeniz gerekiyor.

Makalenin Bulgular (Results) bölümünü; tezin bulgular bölümünden bazı özel düzeltmeler ile kolaylıkla alabilirsiniz.

Makalenin Sonuçlar (Conclusion) bölümünü; tezin sonuç, tartışma ve öneriler bölümünden derleyebilirsiniz.

*Not: Tezden makaleye geçirdiğiniz bilgiler sizin özgün eseriniz olduğu için doğrudan yazabilirsiniz değiştirme, tezinize atıf atma vs. gibi durumlar yok. Tezden yayın çıkarmak zaten doğal olması gereken bir süreç.

Kitap bölümü için ise söylenebilecek şey şu olabilir. Tezinizin teorik çerçevesi çok iyi yazıldıysa ve özgün- yeni bir konu içeriyorsa bu bölümden bir kitap bölümü (Book Chapter) çıkarabilirsiniz.

Bildiri çıkarmak nasıl olur? Tez araştırma, okuma, veri toplama ve yazma sürecinde konunuz ile ilgili birçok farklı çalışma noktası ortaya çıkarabilirsiniz. İşte bu tür alana katkısı olabilecek çalışma konularını birer bildiriye çevirebilirsiniz.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry