GTÜ 2019-2020 Güz Dönemi YÖK 100/2000 Doktora Bursu Başvuruları

ForumCategory: BurslarGTÜ 2019-2020 Güz Dönemi YÖK 100/2000 Doktora Bursu Başvuruları
InstructorInstructor Staff asked 11 ay ago

GTÜ 2019-2020 Güz Dönemi YÖK 100/2000 Doktora Bursu Başvuruları

gebze-gtu

GTÜ 2019-2020 GÜZ DÖNEMİ

YÖK 100/2000 DOKTORA BURSU BAŞVURULARI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere doktora bursu verilmektedir. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), en çok alanda doktora bursu veren üniversiteler arasında yer almış, Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) ise en çok öğrenciye burs vermeye hak kazanan enstitü olmuştur.

Başvuru için; T.C. vatandaşı olmak, GTÜ doktora programlarına başvuru yapan veya kayıtlı öğrenci (ders alan veya doktora tez önerisi kabul edilmemiş) olmak gerekir. Başvuru yapılacak öncelikli alanda doktora tezi yapılması gerekir. Öğrenci, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmalıdır.

Aşağıda belirtilen 6 öncelikli alandaki toplam 20 doktora bursu için doktora programları öğrencileri başvuru yapabilir.

 

Son Başvuru Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:00’a kadar

Öğrenci ve danışmanı (belirlenmişse) imzalı Başvuru Formu ve ek belgeler Fen Bilimleri Enstitüsü’ne teslim edilmelidir.

Mülakat Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı

Mülakat yeri ve saati ilan edilecektir.

 

Mart 2019’dan itibaren belirlenen burs miktarları;

– Herhangi bir iş yerinde çalışmayan öğrencilere ödenecek burs miktarının aylık 2.250 TL olarak belirlenmesi,

– Herhangi bir iş yerinde çalışan (Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar hariç) öğrencilere verilecek burs miktarının aylık 550 TL olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

Usul ve esaslar için tıklayınız.

 

 Başvuru yapılacak
Öncelikli Alan Adı
 Başvuru Yapılabilecek
GTÜ Doktora Programları
 

 Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler 
(3 kontenjan)

İnşaat Mühendisliği (Yapı; Yapı Malzemeleri; Yapım Yönetimi)
(4 Kontenjan)

Mikro/Nanoteknoloji
(4 kontenjan)

Mimarlık (3 kontenjan)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Gen Tedavisi ve Genom Çalışmaları)
(3 kontenjan)

 Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları dâhil)
(3 kontenjan)

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

– Bilgisayar Mühendisliği  (%30 İngilizce)
– Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi (%100 İngilizce)
– Çevre Mühendisliği (%30 İngilizce)
– Deprem ve Yapı Mühendisliği (%30 İngilizce)
– Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)
– Fizik  (%30 İngilizce)
– Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri (Türkçe)
– Kimya  (%30 İngilizce)
– Kimya Mühendisliği Doktora (%30 İngilizce)
– Makine Mühendisliği  (%30 İngilizce)
– Malzeme Bilimi ve Mühendisliği  (%30 İngilizce)
– Matematik (%30 İngilizce)
– Mimarlık (Türkçe)
– Moleküler Biyoloji ve Genetik  (%30 İngilizce)

 NANOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

– Nanobilim ve Nanomühendislik  (%100 İngilizce)

 BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

– Biyoteknoloji  (%100 İngilizce)

Toplam Burs Kontenjanı Sayısı: 20

 

 

BAŞVURU için GEREKLİ BELGELER ve ARANAN KOŞULLAR

 

YÖK DOKTORA BURSU 2019-20 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU FORMU için tıklayınız.

 

Eklenecek belgeler

  • Özgeçmiş
  • Lisans Diploma ve Transkript
    – Tüm alanlar için Lisans ortalaması en az 2.0 (4.0’lük sistemde)
  • Yüksek Lisans Diploma ve Transkript
    – Tüm alanlar için Yüksek lisans ortalaması en az 3.0 (4.0’lük sistemde)
  • Doktora Transkript ve Öğrenci Belgesi (GTÜ kayıtlı doktora öğrencisi ise)
  • ALES veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi

– Mimarlık alanı için Doktora Programı 70 veya eşdeğeri,

– Mikro/Nanoteknoloji alanı için en az 60 veya eşdeğeri,

– Moleküler Biyoloji ve Genetik (Gen Tedavisi ve Genom Çalışmaları) alanı için en az 65, Bütünleşik Doktora Programı için en az 80 veya eşdeğeri, -İnşaat Mühendisliği (Yapı, Yapı Malzemeleri, Yapım Yönetimi) alanı için en az 70 veya eşdeğeri

-Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler alanı için en az 60 veya eşdeğeri

-Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları Dâhil) alanı için en az 65, Bütünleşik Doktora Programı en az 80 veya eşdeğeri

  • YDS/YÖKDİL/ÜDS/KPDS veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi

Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları Dâhil) alanı için en az 65 veya TOEFL iBT’den en az 78 puanına sahip olması şartı aranır.

-Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler alanı için en az 60 veya Doktora programına başvuracak adaylar için YDS/YÖKDİL/ÜDS/KPDS/TOEFL iBT sonuç belgesi.

– Mimarlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik (Gen Tedavisi ve Genom Çalışmaları), İnşaat Mühendisliği (Yapı, Yapı Malzemeleri, Yapım Yönetimi) alanları için en az 60 veya Doktora programına başvuracak adaylar için YDS/YÖKDİL/ÜDS/KPDS/TOEFL iBT sonuç belgesi,

-Mikro/Nanoteknoloji, alanları için en az 55 veya Doktora programına başvuracak adaylar için YDS/YÖKDİL/ÜDS/KPDS/TOEFL iBT sonuç belgesi şartı aranır.

(Yabancı dil eşdeğerlik tablosu için tıklayınız).

Burs başvurusunda başarılı olan ve GTÜ doktora programlarına kesin kayıt olan öğrenciler, YÖK’e bildirilecek ve Yürütme Kurulu tarafından onaylandıktan sonra burs almaya hak kazanmış olacaktır. Her bir alan için en az 3 öğrencinin 2019-2020 Güz döneminde burs almaya hak kazanamaması durumunda, YÖK tarafından ilgili alan için tahsis edilen kontenjan iptal edilecektir.

 

 

 

İLETİŞİM

Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Tel.: 0262 605 1223-41 / Faks: 0262 605 1221 / Web: http://www.gtu.edu.tr/fbe
E-posta: fbe@gtu.edu.tr / Twitter: https://twitter.com/GtuFbe

Gebze Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

Tel.: 0262 605 11 15 / Faks: 0262 605 1105 / E-Posta : ogrenci@gtu.edu.trskaradeniz@gtu.edu.tr