Bilimsel bir yayında veri toplama nasıl yapılır?

ForumCategory: Akademik BilgilerBilimsel bir yayında veri toplama nasıl yapılır?
InstructorInstructor Staff asked 3 sene ago

Bilimsel bir yayında veri toplama nasıl yapılır?

Blackboard , chalkboard texture ( Filtered image processed vinta

Bilimsel yayın yapmak denince akla hemen makale, bildiri ve akademik kitap geliyor. Yine tez yazmak ve genel olarak yayın çıkarmak için bunun süreçlerini bilmek oldukça önem arz eden durumlardır. Tez, makale veya farklı bir bilimsel çalışma yaparken kullandığınız yol genelde giriş kısmından başlar, problem durumu, amaç, kuramsal, yöntem, bulgular ve sonuç ile sonlanır. Bu süreçte en önemli olan kısım neyi nasıl yapacağınızdır. Yani problem durumunuz ve yönteminiz net olmalıdır.

Yöntem kısmının nasıl yazılacağına daha önceki yazımızda değinmiştik. Bu yazımızda sizlere yaptığınız bilimsel çalışmanın veri toplama sürecinin nasıl planlanıp ve gerçekleştirildiğine değineceğiz. Veri toplama süreci için öncelikle örneklem grubunuzun ve veri toplama araçlarınızın belli olması lazım daha sonra verileri toplama sürecine geçersiniz. Veriler sosyal bilimler alanında genellikle ölçekler veya anketler ile toplanır. Bu yol ile toplanan veriler belirli istatistiki yöntemler ile analiz edilerek nicel bulgular ortaya çıkarılır.

Veri toplamada dikkat etmeniz gereken en önemli kısım çalışmanız için seçtiğiniz veri toplama aracı tam olarak sizin çalışmanıza uygun mu bunu belirlemelisiniz. Mesela anket, ölçek, görüşme formu, rubrik vb. veri toplama araçlarından en uygun olanı seçmelisiniz. Verileri toplama işi ölçekler bazında konuştuğumuzda belli bir sayıdan sonra kendisini tekrarlıyor ve doyuma ulaşıyor. Yani demek istediğimiz veri toplamak için seçtiğiniz örneklem grubu sayısı da oldukça önemli zira bu çalışmanızın sürecini de etkiliyor. Verileri toplama işi bittikten sonra onları yine en uygun nicel veya nitel yöntemler ile analiz etmeniz gerekmektedir. Unutmayın ki ham veri işlendikçe değer kazanır. Esen kalın…