Bilimsel bir yayında sonuç, tartışma ve öneriler kısmı nasıl yazılır?

ForumKategori: Akademik BilgilerBilimsel bir yayında sonuç, tartışma ve öneriler kısmı nasıl yazılır?
InstructorInstructor Uzman sorulalı 2 sene oldu

Bilimsel bir yayında de sonuç, tartışma ve öneriler kısmı nasıl yazılır?

Blackboard , chalkboard texture ( Filtered image processed vinta

Bilimsel bir yayın nasıl hazırlanır? yazı dizimizin son aşamasında yapmış olduğunuz bilimsel çalışmanın sonuç, tartışma ve öneriler kısmı nasıl yazılır? bunu yazmaya çalışacağız. Bilimsel bir yayından kastımız bir tez, makale veya bildiri olması ve daha çok veri temelli bir çalışma olmasıdır. Bir yayının veri temelli olması çalışma için topladığınız bir verinizin ve bir örnekleminizin olduğu anlamına gelir. Ver temelli olmayan çalışmalar ise daha çok teorik betimsel analiz çalışmalarıdır.

Ülkemizde yayın verimliliği nicelik açısından da özellikle nitelik açısında oldukça sıkıntılı bir durumda. Yayın yaparken dikkat etmemiz gereken özgünlük, yaygın etki ve etik ilkelerini es geçen bir akademik yapıya sahibiz. Bir bilimsel yayın hazırlarken giriş, problem, literatür, yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerini mantıklı ve anlaşılabilir yazmamız aslında bu sistemin ilk şartı diyebiliriz. Bazen eksik bazen fazla sistem tam olarak bu sıralamaya göre işlemektedir.

 

“Sonuç”

Nedir bu sonuç bölümü? Bu bölümde ne yazmamız gerekiyor? Hangi veriyi nasıl kullanmam gerekiyor? Sonuç bölümünde atıf atmalıyım? gibi sorulara bu yazımızda yanıt bulabileceksiniz. Sonuç bölümü bulgularınızı yazdıktan sonra artık yapmış olduğunuz çalışmada sizin ne gibi bir sonuç bulduğunuzu yazmanız istenmektedir. Bu sonucu olabildiğince problem ve alt problem cümlelerinize dayalı olarak açıklayın ve anlaşılır olmasına dikkat edin.

“Tartışma”

Sonuç yazdıktan sonra iş bitiyor mu peki? Hayır!. Esas mesele senin yapmış olduğun çalışmadaki bulduğun sonuçları literatürde yapılmış olan benzer çalışmaların sonuçları ile ne derece benzer veya ne derece tutarsız, uyuşmuyor bunlar tartışmak olacak. Tartışma bölümü ayrı da yazılabilir veya sonuç(conclusion) bölümüne de sindirilebilir. Yani tartışma bölümü daha çok kendi sonuçlarınız ile başka sonuçları atıflarıyla birlikte harmanlamanız, tartışmanız ve bir sonuç çıkarmanızdır.

Öneriler”

Sonuç yazdınız, tartışmayı yazdınız ve artık çalışmanızın verilerini bir bilimsel sonuca dayandırmış oldunuz. Peki bundan sonra ne yapacaksınız. Çalışma bitti, bazı sonuçlar buldunuz, bunları diğer yapılan çalışmalara göre kıyaslayıp tartışma bölümünü yazdınız. Daha sonra ilerde yapılacak olan aynı alandaki ve aynı konudaki çalışmalara bazı öneriler sunarsınız. Bu öneriler “Çalışmamız sonucunda şu gibi sonuçlar ortaya çıktı. Bundan sonraki şu çalışmayı yapacak adaylara farklı bir uygulama kullanmaları önerilir.” gibi maddeler halinde öneriler sunabilirsiniz. Ancak bu öneriler bölümünün tez yazarken ayrı bölümü olmasına karşın makale veya bildiri de bulunmamaktadır. Dolasıyla bu bölümde sonuç (conclusion) bölümünde sunulmaktadır.