Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

ForumCategory: 2019 Akademik Kadro İlanlarıAkdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
InstructorInstructor asked 2 sene ago

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Akdeniz üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı yayınlandı.

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgi maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi ( http ://personel. akdeniz. edu.tr adresindeki ilgili başvuru formu) eksiksiz doldurulmalıdır.

2- Özgeçmiş.

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.

5- ALES sonuç belgesi.

6- Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Denklik belgesinin) aslı veya onaylı örneği (e-devlet kapısından alınacak karekodlu mezuniyet belgesi kabul edilecektir.)

7- Lisans / Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği.

8- Tezli Yüksek Lisans / Doktora öğrenci belgesi (e-devlet kapısından alınacak karekodlu öğrenci belgesi kabul edilecek olup, azami öğrenim süresini dolduran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi.

10- Alanında Onaylı İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)

11- Onaylı Hizmet Belgesi. (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için ıslak imzalı veya elektronik imzalı belge.)

12- AVES Çıktısı (Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanları için.)

AÇIKLAMALAR:

1- Askerlik Belgesi ve diplomaların başvuru sırasında e-devlet kapısından alınacak karekodlu belgeler kabul edilmektedir.

2- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge.

3- Başvuruda istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

4- Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.

5- Başvurular ilanda belirtilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan Takvimi:

Başvuru Başlangıç Tarihi22.02.2019Giriş Sınavı Tarihi20.03.2019
Son Başvuru Tarihi08.03.2019Sınav Sonucu Açıklama Tarihi25.03.2019
Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi14.03.2019Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesihttp://www.akdeniz.edu.tr/

MESLEK YÜKSEKOKULLLARI İÇİN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)

ALES : 70

Yabancı Dil Puanı : Muaf

BİRİMBÖLÜMANABİLİM/UNVANDERECEADETNİTELİKLER
DEMRE DR. HASAN ÜNAL MESLEK YÜKSEKOKULUBÜRO

HİZMETLERİ VE

SEKRETERLİK

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞIÖĞR. GÖR. (Ders Verecek)31-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak. -Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi tezli yüksek lisans mezunu olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla tezli yüksek lisans mezuniyeti sonrasında Yükseköğretim Kuramlarında en az 3 (üç) yıl eğitim-öğretim deneyimine sahip olmak.

DEMRE DR. HASAN ÜNAL MESLEK YÜKSEKOKULUBÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİKBÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞIÖĞR. GÖR. (Ders Verecek)41-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü lisans mezunu olmak.

-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri tezli yüksek lisans mezunu olmak.

DEMRE DR. HASAN ÜNAL MESLEK YÜKSEKOKULUBÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİKBÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞIÖĞR. GÖR. (Ders Verecek)51-İşletme bölümü lisans mezunu olmak.

-İşletme tezli yüksek lisans mezunu olmak. -Belgelendirmek kaydıyla tezli yüksek lisans mezuniyeti sonrasında alanında en az 5 (beş) yıl deneyimi olmak.

[snax_content]
Avatar

Written by

Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

2019 DÜS / Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması