|

Araştırma görevliliği için yeni şart!

Araştırma görevliliği için artık yüksek lisans yapıyor olma şartı aranacak!

Bilindiği üzere, 01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un ek 18 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen ek 38 inci maddesinde; “Yükseköğretim kurumları araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 33 üncü maddede belirtilen usule uygun olarak 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.

Bu kapsamda atananlardan doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini tamamlayanların en fazla %20’si doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların senatolarınca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan performansa dayalı kriterler çerçevesinde yardımcı doçent kadrolarına atanabilir. Bu kapsamda atanamayanların, doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların öğretim üyesi kadrolarına atanabilmeleri için en az bir eğitim-öğretim yılı yurt içinde veya yurt dışında farklı bir yükseköğretim kurumunda çalışması gerekir. Bu madde kapsamında atananlara 35 inci maddeye göre yurt içinde başka bir yükseköğretim kurumlarındaki doktora veya sanatta yeterlik eğitim süreleri için mecburi hizmet yüklenemez.” hükmü bulunmaktadır.

Yeni araştırma görevliliği ne zaman devreye girdi?

Bu çerçevede, 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren bu madde ile devlet yükseköğretim kurumlarında tüm araştırma görevlisi atamaları 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre yapılmaya başlanmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesinde; “Lisansüstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere araştırma görevlisi kadrosuna da atanabilirler.” ifadesi yer aldığından, 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi ile getirilen düzenleme sonucunda üniversiteler tarafından verilen tüm ilanlarda artık “lisans mezunu olmak şartı” getirilemeyecektir. Verilecek ilanlarda mutlaka bir lisansüstü eğitime devam şartı aranacaktır.

Benzer Yazı  Paralı dergilerde yapılan yayınlar akademik yükseltmelerde kullanılamayacak

Yeni sistemde araştırma görevlisi olmak için hangi şartlar var?

Bu kapsamda; 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla Devlet Üniversiteleri tarafından verilen araştırma görevlisi kadro ilanlarında aşağıda belirtilen örneklerdeki gibi şartlara yer verilmeye başlanmıştır. ÖRNEK ARŞ. GÖR. İLANLARI;

1- …… Lisans mezunu olmak. Bu alanda Tezli Yüksek Lisans Yapıyor olmak.

2- …… Lisans mezunu olmak. Bu alanda Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor olmak.

3- …… Lisans mezunu olmak. Bu alanda Doktora Yapıyor olmak.

4- …… alanda Tezli Yüksek Lisans Yapıyor olmak.

5- …… alanda Doktora Yapıyor olmak.

Son olarak, üniversitelerden yeni mezun olarak araştırma görevlisi hayali olan arkadaşların mutlaka alanları ile ilgili öncelikle tezli yüksek lisans programlarına kayıt olmaları kadro ilanlarına başvurularda kendilerine avantaj sağlayacaktır.

Kaynak: Memurlar.net

Paylaş

Similar Posts

10 Comments

 1. Yüksek lisans bitince kadrolara başvuru yapma hakkımız bitiyor mu? Yani kadrolarda ‘yapıyor olma’ şartı mı aranacak?

  1. Yüksek lisans mezunu kişiye doktora yapıyor olma şartı getirilir. Çünkü bundan sonra açılacak bütün kadrolar 50/D yani enstitüye bağlı olacak. Ancak YL bitiren kişi için bir avantaj da şu olur, Öğretim görevlisi ilanlarına başvuru yapabilir. Arş. Gör. kadroalrı için DR programına kabul edilmek gerekir.

   1. Danıştay kararı ile 35 yaş sınırı kaldırıldı. Ancak yukarıdakileri açıklamaların hilafına ilanlarda hâlâ ilgili bölümden lisans mezunu olmak şartı karşımıza çıkıyor.

    1. İlerleyen dönemde YÖK bu kararı tanırsa, temyize götürmezse ve Üniversitelere bildirirse yeni ilanlar yeni bir yaş sınırı düzenlemesiyle birlikte çıkacaktır.

 2. Merhaba yeni düzenlemede araştırma görevlisi kadrosu için yds puanımızın başvurduğumuz anda mı olması gerekiyor yoksa yds’yi belirli bir süre içinde vermemiz mi gerekiyor?

   1. Şöyle ki yüksek lisansa bu dönem başlıyorum ve yüksek lisansa girerken herhangi bir yds puanı istenmedi daha doğrusu bulunduğum üniversite yüksek lisans için yds puanını kaldırdı. Herhangi bir araştırma görevlisi kadrosu açıldığı zaman yds puanım olmadan başvuru yapabilir miyim?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir