|

ALES nedir?


ALES (AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI)

 Sınav; yılda iki kez, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılmaktadır. (Örneğin; İlkbahar dönemi: 07.05.2017) Bu sınavın sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.

SINAV ÜCRETİ : 100,00 TL

Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde kırkar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise kırkar sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer alacaktır

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

Alanlar

Sayısal-1 SP

Sayısal-2 SP

Sözel-1 SP

Sözel-2 SP

Sayısal AP

0,35

0,35

0,30

Sözel AP

0,20

0,40

0,40

Eşit AP

0,40

0,20

0,40

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES Puanı = 70 +

30 [ 2 (AP – X ) – S]

2 ( B – X ) – S

ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

AP : Adayın ağırlıklı puanı

X : Ağırlıklı puanların ortalaması

S : Ağırlıklı puanların standart sapması

B : Ağırlıklı puanların en büyüğü

SP: Standart Puan

Yüksek öğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılırlar.

Lisansüstü programlar (Yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik…) için adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir.

Benzer Yazı  Paralı dergilerde yapılan yayınlar akademik yükseltmelerde kullanılamayacak

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir.

Paylaş

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir