in , , ,

2017-2018 Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları

Yüksek lisans ve doktora ilanları
Yüksek lisans ve doktora ilanları

2017-2018 Güz Dönemi Yüksek Lisans Doktora İlanları

2017-2018 Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanları artık ilan edilmeye başlandı. Özellikle vakıf üniversitelerinin erken açtığı ilanlar mayıs sonu ve haziran başında yoğunlaşmış ve temmuz ile birlikte birçok devlet üniversitesinin de katılımıyla ilanlar yoğunlaşmıştır.

 


[symple_callout fade_in=”false” button_text=”Yüksek lisans ve Doktora İlanları için tıklayınız” button_url=”https://www.akademikmecmua.com/forum/kategori/2017-2018-guz-donemi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilanlari/” button_color=”gold” button_size=”medium” button_border_radius=”3px” button_target=”self” button_rel=”” button_icon_left=”flag” button_icon_right=””]2017-2018 Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları[/symple_callout]

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Süre

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir. İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

Tez Danışmanı Atanması 

Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması 

Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

DOKTORA PROGRAMI

Amaç ve Kapsam

Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,

1) Bilime yenilik getirme,

2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,  niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Süre

a) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarı yıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, senato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir. İlgili yönetmelikleri uyarınca başarısız olan öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

Tez Danışmanı Atanması

a) Enstitü ana bilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını ve danışmanının belirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanının önerisi Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı senato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir. Ancak tez danışmanının, en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

Yeterlik Sınavı

a) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

b) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği senato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın) sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Tez Dönemi

Yeterliliği geçen aday tez önerisi verir ve kabul edildiği takdirde tez yazmaya başlar. Tez dönemi minimum 3 TİK(tez izleme komitesi) dönemi ile eşdeğer yani 1.5 yıldır. 6 ay aralıklarla 3 TİK döneminden sonra hazırsa eğer tez savunulabilir.

Benzer Yazı  YÖK 100/2000 Projesi Kapsamında İlan Edilen 2018-2019 Güz Dönemi Doktora Programları

What do you think?

Instructor

Written by Instructor

Editor | Akademik Mecmua | Akademi dünyasına ait kafanızdaki soru işaretlerine cevap vermek ve takipçilerimize büyük bir bilgi platformu oluşturmak nihai hedefimizdir.

Bir cevap yazın

Avatar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

yökdil_2

Yökdil Sınav Giriş Yerleri Açıklandı

YDS

2017 YDS Sonbahar Dönemi Başvuruları Başladı